Objawy - plytki-krwi

Płytki krwi

objawy.org.pl
Płytki krwi

 

 

Płytki krwi (trombocyty) - są to małe bezjądrowe komórki o nieregularnych kształtach, które powstają w szpiku i po 1-2 tygodniach są niszczone w wątrobie i śledzionie. Ich głównym zadaniem jest udział w procesie krzepnięcia krwi. Zawierają ziarnistości, z których uwalniane są czynniki odpowiedzialne za procesy inicjacji krzepnięcia krwi, fibrynolizy i skurczu naczyń krwionośnych. W przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego przylegają do ściany naczynia i w ciągu kilku minut powstaje czop uszczelniający ranę, pod warunkiem, że nie jest ona duża. Warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu jest zachowanie właściwej liczby trombocytów, ich sprawności ruchowej oraz prawidłowości w procesie wytwarzania i uwalniania czynników krzepnięcia. Niedobór płytek krwi zaburza prawidłowe krzepnięcie krwi, natomiast w przypadku nadmiaru płytek krew szybciej krzepnie, co może prowadzić do groźnego w skutkach zaczopowania naczynia.


Przyczyny zwiększonej liczby trombocytów są choroby infekcyjne, choroby szpiku kostnego, nowotwory, przewlekłe zapalenia, niedobór żelaza, następstwo usunięcia śledziony.


Przyczyny zmniejszonej liczby trombocytów są wady wrodzone, radio i chemioterapia, powiększenie śledziony, alkohol, białaczka, następstwa zakażeń, leki np. antybiotyki i leki przeciwbólowe.

 

Obniżenie poziomu płytek krwi może być spowodowane wieloma różnymi czynnikami.plytki-krwi-1

Należą do nich:

  • ostre infekcje (w tym poważne infekcje uogólnione),

  • zespół wykrzepiania śródnaczyniowego,

  • choroby autoimmunologiczne,

  • toksyczny wpływ leków i chemikaliów,

  • układowe choroby tkanki łącznej,

  • choroby krwi i szpiku kostnego (w tym białaczki).

 

układ krzepnięcia ma dużą rezerwę bezpieczeństwa i nawet wyraźne obniżenie się płytek krwi (do 50 x 109/l) nie daje zwykle żadnych objawów, ale należy zachować dużą ostrożność, ponieważ narastające, nie leczone obniżanie się poziomu płytek krwi (do poziomu poniżej 20-30 x 109/l) grozi poważnymi powikłaniami pod postacią krwawień do różnych narządów.


Pozostałe tematy: