Objawy - plytki-krwi Płytki krwi - Płytki krwi

Płytki krwi

objawy.org.pl

Jak odroźnić objawy?

Podwyzszony cholesterol

Kaszel alergiczny przeważnie przejawia się atakami podczas snu.

Spotyka się następujące czynniki wywołujące afatyczne zaburzenia mowy

Sen to przełączenie się organizmu na tak zwane „oszczędne funkcjonowani..Płytki krwi

 

 

Płytki krwi (trombocyty) - są to małe bezjądrowe komórki o nieregularnych kształtach, które powstają w szpiku i po 1-2 tygodniach są niszczone w wątrobie i śledzionie. Ich głównym zadaniem jest udział w procesie krzepnięcia krwi. Zawierają ziarnistości, z których uwalniane są czynniki odpowiedzialne za procesy inicjacji krzepnięcia krwi, fibrynolizy i skurczu naczyń krwionośnych. W przypadku uszkodzenia naczynia krwionośnego przylegają do ściany naczynia i w ciągu kilku minut powstaje czop uszczelniający ranę, pod warunkiem, że nie jest ona duża. Warunkiem prawidłowego przebiegu tego procesu jest zachowanie właściwej liczby trombocytów, ich sprawności ruchowej oraz prawidłowości w procesie wytwarzania i uwalniania czynników krzepnięcia. Niedobór płytek krwi zaburza prawidłowe krzepnięcie krwi, natomiast w przypadku nadmiaru płytek krew szybciej krzepnie, co może prowadzić do groźnego w skutkach zaczopowania naczynia.


Przyczyny zwiększonej liczby trombocytów są choroby infekcyjne, choroby szpiku kostnego, nowotwory, przewlekłe zapalenia, niedobór żelaza, następstwo usunięcia śledziony.


Przyczyny zmniejszonej liczby trombocytów są wady wrodzone, radio i chemioterapia, powiększenie śledziony, alkohol, białaczka, następstwa zakażeń, leki np. antybiotyki i leki przeciwbólowe.

 

Obniżenie poziomu płytek krwi może być spowodowane wieloma różnymi czynnikami.plytki-krwi-1

Należą do nich:

  • ostre infekcje (w tym poważne infekcje uogólnione),

  • zespół wykrzepiania śródnaczyniowego,

  • choroby autoimmunologiczne,

  • toksyczny wpływ leków i chemikaliów,

  • układowe choroby tkanki łącznej,

  • choroby krwi i szpiku kostnego (w tym białaczki).

 

układ krzepnięcia ma dużą rezerwę bezpieczeństwa i nawet wyraźne obniżenie się płytek krwi (do 50 x 109/l) nie daje zwykle żadnych objawów, ale należy zachować dużą ostrożność, ponieważ narastające, nie leczone obniżanie się poziomu płytek krwi (do poziomu poniżej 20-30 x 109/l) grozi poważnymi powikłaniami pod postacią krwawień do różnych narządów.

ARTYKUŁYANEMIA

To potoczna nazwa niedokrwistości, czyli zbyt małej ilości hemoglobiny w erytrocytach...


OKULISTYKA

To nauka zajmująca się poznawaniem, zapobieganiem oraz leczeniem chorób związanych ze wzrokiem.


ALERGIA NA KURZ

Kurz pod względem zdrowia nie jest zapewne odzwierciedleniem przyjaciela człowieka...


agresja.objawy.org.pl

Czasem słyszy się, że jakaś osoba jest bardzo agresywna

FORUM - OSTATNIO PRZEGLĄDANIE

Rehabilitacja

Rehabilitacja, bądź inaczej fizjoterapia koncentruje się na przywróceniu chorej osobie funkcjonalności organizmu...

Afazja

Chciałam zapytać czy terapię osób z afazją - po udarach, urazach czaszki w wypadkach itp. może prowadzić logopeda czy jest to zajęcie dla neurologopedy. Nie pytam o umiejętności,ale o wymagane...

Leczenie. Rak

Rak może wywoływać zespół objawów, którym nie poświęcamy początkowo większej uwagi